Arbetssätt

Mail nr:

1. Mitt arbetssätt för att få till bra förbättringar i företaget börjar med att förstå kunden. Via epost får du några frågor att svara på som du sedan sparar. Behöver du min hjälp vid ett senare skede i processen så underlättas mitt arbete och samtidigt minimeras konsulttimmarna för dig då jag lätt kan sätta mig in i processen med hjälp av dina svar.

2. När du är klar med första mailet skickar jag en översiktsanalys som du än en gång svarar på själv och sparar. Önskar du min hjälp senare så delger du mig svaren för att jag ska veta i vilket skede ni är på i förbättringsarbetet.

3. I tredje mailet fokuserar jag på hur du mäter din verksamhet och vilka mått du använder samt varför du använder dessa mått. Även denna del skickas senare till mig vid ev. hjälp.

4. Här gör vi en processkartläggning som ger en bra bild över alla processer samt visar kommunikationen mellan processerna och mäter vad som händer i processerna.

5. I nästa steg gör vi en värdeflödeskartläggning som är ett fantastiskt verktyg där hela produktionen kartläggs som ett värdeflöde från leverantören och ända ut till kunden. Dvs. detta ger en helhetsöversyn över produktionen där vi även ser produktionsplanering, information och materialflöde. Allt detta som krävs för att skapa ett värde för kunden. Citat ”-Vissa försöker förbättra utan att se flödena, men sådant blir bara kampanjer som dör ut.”- citat av Leif Östling Scania

6. Beroende på vad som kommer fram ur kartorna så finns det olika angreppsätt att ta till för att förbättra produktionen och processerna. Här skickar jag ett antal verktyg som är bra och enkla att använda samt ger stor nytta i verksamheten.

  • Standardiserat arbete som säkerställer en konsekvent kvalitet.
  • Visuell styrning.
  • Arbetsplatsutformning.
  • Spagettikarta.
  • 5S

7. Här tar jag upp hur du ska engagera dina leverantörer och hur du bygger upp ett bra förtroende/samarbete.

8. Här kommer tips för att få en mer flexibel organisation.

9. Om du behöver snabbare omställning av en maskin eller av en process (ex. ”turn-around processen” i flygindustrin) så använd dig av SMED.

10. Tips och råd hur du bygger in kvalitén i verksamheten!

11. Alla vet att ett bra underhåll ger lönsamhet men inte alla vet hur man strukturerat arbetar sig fram till ett bra underhåll. Det får du hjälp med här!

12. Hur du gör för att lägga in ett självständigt operatörsunderhåll som underlättar underhållsavdelningen.

13. Här kommer fler tips för att lyckas med dina förbättringar.

Klicka här för att komma till kontaktformuläret där du kan skicka ett meddelande åt mig att du är intresserad av mina steg-för-steg mail så skickar jag första mailet till dig.

Med vänliga hälsningar

Carola